Disclaimer - Conective

Ga naar de inhoud
Disclaimer
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk ..........
Disclaimer voor onze Website

Stichting Twenty-four Seven (Kamer van Koophandel: 72499494), hierna te noemen Conective, verleent u hierbij toegang tot https://conective.nl ("Website van Conective") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Conective behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Conective spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Conective. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Conective nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Conective. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Conective, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

ICT | MULTIMEDIA | ORGANISATIE
© 2018 - Stichting Twenty-four Seven / Conective. Alle rechten voorbehouden.

Picto en/of beeldmerk
Terug naar de inhoud